การเข้าสู่ระบบ

ติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)


ติดต่อสำนักงานใหญ่ และสาขา


กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ : 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2638 5000, 0 2081 2000
โทรสาร : 0 2081 2001

Website : www.krungsricapital.com

ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps    
 
 
 


Convention Center ศูนย์การเรียนรู้อาคารไทยวา

ที่อยู่ : 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2638 5200 , 0 2081 2200
ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps    

สำนักงานสาขา-บางนา

ที่อยู่ : เลขที่ 589/111 อาคารทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ (อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์) ชั้นที่ 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2725 8600
โทรสาร : 0 2745 6220
ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps    

สำนักงานสาขา-ปิ่นเกล้า

ที่อยู่ : เลขที่ 7/129 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 902 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0 2081 2950
โทรสาร : 0 2884 9067
ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps    

สำนักงานสาขา-วิภาวดีรังสิต

ที่อยู่ : เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้นที่ 23 ห้องเลขที่ B-2304 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2081 2920
โทรสาร : 0 2617 7800
ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps    

สำนักงานสาขา-พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ : เลขที่ 126 หมู่ที่ 3 อาคารอยุธยาซิตี้พาร์ค ห้องเลขที่ GC-11 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 2638 5062, 02 081 2282
โทรสาร : 0 3580 1922
ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps    
 

ภาคเหนือ

สำนักงานสาขา-เชียงใหม่

ที่อยู่ : เลขที่ 30 อาคารปันนาเพลส ชั้น 1 ห้องเลขที่ 5 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 2638 5057, 0 2081 2287
โทรสาร : 0 5321 0841
ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps    
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานสาขา-นครราชสีมา

ที่อยู่ : เลขที่ 1184 โครงการ Hip park ห้อง 26 Zone C ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0 2638 5054, 0 2081 2283
ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps    
 

ภาคตะวันออก

สำนักงานสาขา-ระยอง

ที่อยู่ : เลขที่ 351-351/1 อาคารทีเอสเค ปาร์ค ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 2638 5060, 02 081 2060
ดูแผนที่สาขาด้วย Google Maps