การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


บริการ e-Dividend

บริการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ย เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (บริการ e-Dividend)

บริการ e-Dividend คือ บริการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการรับเงินปันผล/ ดอกเบี้ยจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเดิมจะได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ยในรูปแบบเช็ค ซึ่งบริการ e-Dividend จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้มากยิ่งขึ้น สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

บริการตรวจสอบข้อมูลการได้รับเงินปันผล

ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเงินปันผลที่ได้รับ โดยผ่านบริการ Investor Portal ของทางตลาดหลักทรัพย์ คลิกที่นี่