การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


โปรแกรม efin Trade Plus

ต้องการใช้งาน efin Trade Plus ผ่าน PC ต้องทำอย่างไร ?

ใช้อินเทอร์เน็ตระบบ LAN หากจะเข้าใช้งานโปรแกรมซื้อขาย efin Trade Plus ต้องทำอย่างไร ?

  • ตามปกติโปรแกรมซื้อขาย efin Trade Plus จะไม่สามารถใช้งานในบริษัทที่ใช้ระบบ LAN ได้ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เปิดพอร์ต TCP ก่อน ถึงจะใช้งานได้
  • efin Trade Plus Port 20021