การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


Krungsri Capital iGlobal: โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ต

ค่า Commission และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ

กรุณาสอบถามจากที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน สำหรับลูกค้า INTERNET กรุณาติดต่อ 0 2638 5500

บัญชีที่เปิดสำหรับ Overseas เป็นบัญชีประเภทใด และหุ้นของลูกค้านั้นเก็บไว้ในชื่อใคร

Cash Balance ภายใต้ชื่อของบริษัทฯ เพื่อบัญชีลูกค้า (Omnibus account) ซึ่งตัวหุ้นที่ซื้อนั้นจะถูกเก็บอยู่ในภายใต้ชื่อของทางบริษัท

อัตราแลกเปลี่ยนที่ทางบริษัทใช้ อ้างอิงจากที่ไหน

Exchange Rate จะอิงกับทางต่างประเทศ สามารถดูเรทซื้อขายคร่าวๆของแบงค์ชาติได้แต่จะไม่ใช่เรทนั้นๆ

มีบริการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่

KCS ยังไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน

การเสียภาษีเป็นอย่างไร

Capital Gain Tax: กำไรที่ได้จากการขายหุ้นถ้านำเงินกลับเข้าประเทศ จะต้องนำมารวมในฐานรายได้ประจำปีของลูกค้าเพื่อเสียภาษี

Dividend Tax: จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของประเทศนั้นๆซึ่งจะไม่เท่ากันในแต่ละประเทศ และในกรณีที่นำเงินปันผลกลับนั้นจะต้องนำมารวมในฐานรายได้ประจำปีของลูกค้าเพื่อเสียภาษี

การชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัทฯ จะทำการตัดเงิน และ/หรือ ฝากเงินตามวันที่เรียกชำระราคา (Settlement date) ของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศนั้นๆ (T+X) ซึ่งโดยปกติจะเป็น T+3

การฝากถอนเงินจะใช้เรทเงินวันไหน

โดยทั่วไปแล้วจะใช้เรทเงิน ณ วันที่ เงินเข้าออกระหว่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ถอนเงิน เงินจะเข้ามาในบัญชีลูกค้า หลังจากทำคำสั่งถอนเป็นประมาณ T+3 ซึ่งเรทเงินจะเป็นของวันที่เงินเข้าบัญชีลูกค้าในวันที่ T+3เช่นกัน

การฝากถอนเงินต้องทำยังไง

การฝากถอนเงินนั้นจะต้องทำรายการผ่าน Internet หรือผ่านทางMarketing ผู้ดูแลบัญชี โดยสามารถยื่นหลักฐานการฝากเงินและระบุว่าต้องการนำเงินเข้าพอร์ตบัญชี FI ในส่วนของการถอนเงินนั้นสามารถทำในระบบโดยคลิกที่ ถอนเงินและระบุการถอนจากบัญชี FI รวมทั้งระบุสกุลเงินที่ต้องการถอนและยอดเงิน ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถให้Marketing ผู้ดูแลบัญชีทำใบถอนเงิน ฯลฯ ให้ลูกค้าเซ็นได้ด้วย

วิธีการฝากเงินผ่านอินเทอร์เน็ต
1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
2. เลือกเมนู ฝาก/ถอน เงินและหลักทรัพย์
3. เลือกฝากเงินผ่านระบบ ATS
4. เลือกฝากเงินเข้าบัญชี FI(ระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ ตามยอดเงินที่ท่านกรอก และจะดำเนินการเพิ่มอำนาจซื้อตามจำนวนเงินที่ท่านกรอกมา)

วิธีการถอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต
1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
2. เลือกเมนู ฝาก/ถอน เงินและหลักทรัพย์
3. เลือกถอนเงินผ่านระบบ ATS
4. เลือกถอนเงินจาก FI(ระบบจะทำการนำเงินจากพอร์ตฝากกลับเข้าไปบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ ตามยอดเงินและสกุลเงินที่ท่านกรอก )
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: คลิก

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Krungsri Capital iGlobal

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: คลิก