การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


การสร้าง Username และ Password

การลงทะเบียนเริ่มใช้งานเพื่อยืนยันตัวตนและสร้าง Username /Password

Open account ภายหลังจากที่เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว (ลูกค้าได้รับอีเมลแจ้งผลการเปิดบัญชี และเลขบัญชีจากบริษัท)

Open account

ลูกค้าเข้าเว็บไซต์ของบริษัท www.krungsricapital.com จากนั้นคลิกที่ “สร้าง Username ใช้งาน Internet” (อยู่บริเวณด้านล่างของกล่อง Login เข้าสู่ระบบ)

   ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้ายืนยันตัวตน โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และตอบคำถามตามที่ปรากฏในหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” และกรอกรหัส SMS OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือ จากนั้นคลิกปุ่ม “OTP Verify”

   ขั้นตอนที่ 2 ลูกค้าสร้าง Username, Password และ รหัส PIN

   ขั้นตอนที่ 3 ลูกค้าสามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ทันที* (*ยกเว้น โปรแกรม Streaming จะสามารถ Login เข้าใช้งานได้ในวันทำการถัดไป)

         การ Login เข้าสู่ระบบครั้งแรก
            1) ตั้งค่าช่องทางการรับ OTP
                  • SMS หรือ
                  • Google Authenticator
            2) ยืนยันด้วยรหัส OTP ที่ท่านได้รับ
            3) เข้าใช้งาน Website ได้ทันที