การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


โปรแกรม Streaming

ไม่สามารถเปิดโปรแกรม Streaming ได้ โดยขึ้นข้อความแจ้งว่า Your PIN Code has been reset Please login to www.krungsricapital.com to change your PIN CODE

ขอให้ท่านไปทำการเปลี่ยน PIN ในเมนู "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" หลัง login และเลือกเมนู "เปลี่ยน PIN" เพื่อทำการ update PIN ให้สมบูรณ์ โดยอาจเกิดจากหลายสาเหตุดังนี้

 • เนื่องจากเป็นการใช้งานโปรแกรม Streaming ครั้งแรก หลังจากลงทะเบียนเริ่มใช้งาน
 • หรือ ท่านได้มีการแจ้งให้เจ้าที่ทำการ Reset PIN

ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ โดยขึ้นข้อความแจ้งว่า Unauthorised Access

เกิดจาก Session Timeout ให้ทำการตรวจสอบว่า มีการใช้ Username เดียวกัน Login ซ้ำกันหรือไม่ หรือ มีการเปิดโปรแกรมไว้นานเกินไป เป็นต้น

ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ โดยมีข้อความแจ้งว่า Cannot connect to Server

ให้รอสักครู่ แล้วทำการส่งคำสั่งซื้อขายอีกครั้ง

ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ โดยขึ้นข้อความอื่น ๆ

ให้ทำการตรวจสอบว่า วงเงินพอไหม จำนวนหุ้นพอหรือไม่ หรือว่าซิ้อขายหุ้นที่โดนห้ามซื้อขายหรือไม่ เป็นต้น

หากมีปัญหาในการใช้งานโปรแกรม Streaming ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบ ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต -> เคลียร์ข้อมูลที่ค้างอยู่ในเครื่อง

 • ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เปิด Google Chrome ใหม่ และทดลองเข้าเว็บไซต์อื่นๆ เช่น www.google.com หรือ www.sanook.com เพื่อทดสอบว่า Internet ที่ใช้งาน
  ไม่มีปัญหา หากไม่สามารเรียกใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวได้ แสดงว่า Internet ที่ใช้งานมีปัญหา ให้ทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง หรือเปลี่ยนไปใช้ Internet ยี่ห้ออื่น (แนะนำ INET หรือ True หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL, ISDN)
 • เคลียร์ข้อมูลที่ค้างอยู่ในเครื่อง โดยการเปิด Google Chrome ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม -> จากนั้นเลือก การตั้งค่า -> ในส่วน "ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย" ให้คลิก คุกกี้และข้อมูลอื่นของไซต์ -> คลิก ดูคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด -> จากนั้นเลือก นำออกทั้งหมด

ทดลองเปิดโปรแกรม Streaming ใหม่อีกครั้ง หากยังคงพบปัญหาอีก ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ Krungsri Capital Securities : 02 638 5500 โดยแจ้งข้อมูลต่างๆ กับทางเจ้าหน้าที่ ดังนี้

 • Window Version (คลิกขวาที่ My computer -> Properties)
 • Google Chrome (เปิด Google Chrome -> ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม -> จากนั้นเลือก ความช่วยเหลือ -> เกี่ยวกับ Google Chrome)
 • ISP (Internet Service Provider, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) หรืออินเทอร์เน็ตที่ใช้บริการอยู่
 • พบปัญหาเป็นครั้งแรกหรือไม่
 • ตัวอย่างหน้าจอที่มีปัญหา (กดปุ่ม Print Screen และกด Ctrl+V ในเอกสาร Word เพื่อเก็บรูปตัวอย่างหน้าจอ
  แล้วทำการ Save หรือพิมพ์ออกมา) แล้วส่งอีเมล์ให้เจ้าหน้าที่ต่อไป