เปิดบัญชีออนไลน์ กับ บล.กรุงศรี พัฒนสิน

สามารถใช้บริการเปิดบัญชีลงทุนออนไลน์ เพียงติดตั้ง Application Krungsri Capital iFUND  

 • สมัครครั้งเดียวเปิดได้หลายประเภทบัญชี
 • สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องส่งเอกสาร*
 • เริ่มลงทุนได้ในวันทำการถัดไป*

  *สำหรับบัญชีชื้อขายหุ้นประเภท Cash Balance, บัญชีซื้อขายกองทุนรวม, บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ และบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท และบริษัทได้รับข้อมูลการสมัครครบถ้วน
เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ หรือ กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เปิดบัญชี

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดบัญชี 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่เคยเปิดบัญชีกับ บล.กรุงศรี พัฒนสิน มาก่อน
 • มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด

หลักฐานการสมัคร

 • บัตรประชาชน (กรุณาปิดทับข้อมูลศาสนาและกรุ๊ปเลือด ที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน(ถ้ามี) ก่อนถ่ายภาพและนำส่งเข้าระบบ)
 • หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อสมัคร ATS
 • หลักฐานทางการเงิน (เฉพาะบางประเภทบัญชี หรือตามที่บริษัทร้องขอ)
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสมัคร

ใช้ smartphone ที่สามารถรับ OTP ได้ และ ติดตั้ง Application Krungsri Capital iFUND  ติดตั้งทันที

ยืนยันตัวตนสะดวกผ่าน 2 ช่องทาง 

 1. ยืนยันตัวตนด้วยบริการ NDID ของธนาคาร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 2. ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้าน 7-Eleven รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การสมัคร ATS  

ท่านสามารถสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ ATM, Internet Banking, หรือ Mobile Banking Application ของผู้ให้บริการ ที่ท่านสะดวก รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประเภทบัญชี

สามารถเปิดบัญชีได้ทุกประเภท (ในบางกรณี เจ้าหน้าที่จะนัดพบเพื่อลงนามในเอกสารเพิ่มเติม เช่น เปิดบัญชีที่มีความเสี่ยงสูง และ/หรืออายุ 60 ปีขึ้นไป) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือพบปัญหาในการใช้บริการ ท่านสามารถอ่านคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่  หรือ ติดต่อ Krungsri Capital Securities : 0 2638 5500

ขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีและยืนยันตัวตน

 • คู่มือการสมัครเปิดบัญชีแบบออนไลน์ เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยบริการ NDID ของธนาคาร คลิกที่นี่
 • คู่มือการสมัครเปิดบัญชีแบบออนไลน์ เลือกวิธีการยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้าน 7-Eleven คลิกที่นี่
หรือ กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เปิดบัญชี

ขั้นตอนลงทะเบียนสมัคร และ ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านบริการ (NDID) ของแต่ละธนาคาร

ธนาคาร ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนสมัครบริการ
ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันตัวตน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่องทางการสมัคร ช่องทางการยืนยันตัวตน
Application ธนาคาร สาขาธนาคาร ตู้ ATM Application ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา
KMA คลิก
กสิกรไทย
KPlus คลิก
กรุงเทพ
Bualuang mBanking คลิก
ไทยพาณิชย์
SCB EASY คลิก
เกียรตินาคิน
KKP Mobile คลิก
ซีไอเอ็มบีไทย
CIMB THAI Digital Banking คลิก
ทหารไทยธนชาต
TTB Touch คลิก
ออมสิน
MyMo by GSB คลิก
ธ.อ.ส.
GHB ALL คลิก


เพื่อให้สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนสมบูรณ์ ลูกค้าควรสมัครบริการ NDID กับธนาคาร ให้เรียบร้อยก่อนสมัครเปิดบัญชีกับ บล.กรุงศรี พัฒนสิน
โดยทำตามขั้นตอนของธนาคารตามรายละเอียดในตารางด้านบน หากท่านพบปัญหาการลงทะเบียนสมัครใช้บริการและยืนยันตัวตนผ่าน NDID กรุณาติดต่อกับธนาคารโดยตรงขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ของแต่ละธนาคาร

ธนาคาร
ช่องทางการสมัคร ATS
ข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร
Mobile
Application
Internet
Banking
ตู้ ATM Company Code Ref.1 Ref.2
 กรุงศรีอยุธยา
0400033869
ตัวเลข 6 หลัก
“000000”
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 กสิกรไทย
50214(ATM)
7457923(ช่องทางอื่นๆ)
 กรุงเทพ
KCS
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 ไทยพาณิชย์
9011
ตัวเลข 6 หลัก
“000000”
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 กรุงไทย
5514
 ทหารไทยธนชาต
0950

การชำระค่าอากรแสตมป์

ธนาคาร
วิธีการชำระอากรแสตมป์
QR Code Bill payment
ชำระด้วยการ scan จ่ายผ่าน QR Code
ที่ปรากฏใน app ขั้นตอนชำระค่าอากร
ชำระด้วยการจ่ายบิลใน app ของธนาคาร
เปิด app ธนาคาร เข้าเมนู จ่ายบิล
search ผู้ให้บริการ (Payee) “บล.กรุงศรี พัฒนสิน” หรือ “KCSS”
 กรุงศรีอยุธยา

Payee: 040-0-03386-9
 กสิกรไทย

Payee: 50214
 กรุงเทพ

Service Code: KCSS
 ไทยพาณิชย์

Payee: 0013252272
Ref.1 หมายเลขบัตรประชาชน / Ref.2 เบอร์โทรศัพท์มือถือ

*** ยกเว้นค่าอากรแสตมป์ สำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบเงินฝาก (cash balance) และบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทบัญชีและเงื่อนไขการเปิดบัญชีออนไลน์

ประเภทบัญชี ค่าอากรแสตมป์ หมายเหตุ
1. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทเงินฝาก
(Cash Balance)
โปรโมชั่น
ยกเว้นค่าอากรแสตมป์
-
2. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทเงินสด
(Cash Account)**
30 บาท ยกเว้นค่าอากรแสตมป์ เมื่อเปิดคู่กับบัญชี Cash Balance
3. บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)** 30 บาท* เจ้าหน้าที่จะนัดหมายท่านเพื่อลงนามเอกสารยืนยันเปิดบัญชี เพิ่มเติม
*ยังไม่รวม อากรตามวงเงินที่ขอในอัตรา 1 บาท ต่อ วงเงิน 2,000 บาท
4. SBL-L (Lending) - ต้องเปิดคู่กับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินฝาก/เงินสด
5. SBL-B (Borrowing) - ต้องเปิดคู่กับบัญชี Credit Balance
6. บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)** 30 บาท เจ้าหน้าที่จะนัดหมายท่านเพื่อลงนามเอกสารยืนยันเปิดบัญชีเพิ่มเติม
7. Block Trade - ต้องเปิดคู่กับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
8. บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ (Fixed Income) 30 บาท -
9. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(Overseas Investment)
- ระงับการเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ ชั่วคราว
10. บัญชีซื้อขายกองทุนรวม (Mutual Fund) โปรโมชั่น
ยกเว้นค่าอากรแสตมป์
-

 • กรณีเปิดบัญชีที่มีความเสี่ยงสูง (**) กรุณายื่นหลักฐานทางการเงิน และ เจ้าหน้าที่จะนัดหมายท่านเพื่อลงนามเอกสารยืนยันเปิดบัญชีเพิ่มเติม
 • กรุณายื่นหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติม กรณีเปิดบัญชีวงเงินมากกว่า 500,000 บาท

ติดตั้ง App เพื่อเปิดบัญชีทันที หรือ กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เปิดบัญชี


ติดตั้งแอปพลิเคชั่นสำหรับเปิดบัญชีเริ่มต้นลงทุน
 • Step 1 : เมื่อการเปิดบัญชีของท่านได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับแจ้งผลการเปิดบัญชีและ เลขที่บัญชี จากบริษัทฯ ผ่านทางจดหมาย และ
 • Step 2 : หลังจากนั้นนำ เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มาสร้าง Username และ Password สำหรับใช้งาน Website www.krungsricapital.com
 • Step 3 : นำ Username ที่สร้างสำเร็จ Login เข้าเว็บไซต์ และ Mobile Application ที่บริษัทฯมีให้บริการ และเริ่มลงทุนได้ทันที

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลที่พบว่าลูกค้ามักกรอกมาผิดบ่อย และส่งผลให้เปิดบัญชีล่าช้า คืออะไรบ้าง

1.คำนำหน้าชื่อ

2.ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ให้ลูกค้ากรอกที่อยู่ในส่วนนี้ ให้ตรงกับบัตรประชาชนทุกจุด

3.ประเภทธุรกิจ เลือก อื่นๆ แล้วใส่เป็น - (ต้องระบุประเภทธุรกิจให้ชัดเจน)

4.สาขาธนาคาร ATS (กรอกชื่อสาขา ให้ตรงกับหน้าสมุดบัญชีที่แนบมา)

5.ต้องการเปิดบัญชีกับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนที่รู้จัก แต่ไม่ได้ระบุ code FA

กรณีที่ลูกค้ารู้จักผู้แนะนำการลงทุน และต้องการเปิดบัญชีกับผู้แนะนำการลงทุนท่านนั้น ต้องทำอย่างไร

ให้ลูกค้าเลือกว่าประสงค์ที่จะเจาะจงที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน แล้วระบุรหัสประจำตัวของผู้แนะนำการลงทุน เป็น เลขจำนวน 4 หลัก

ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำเร็จ (ขั้นตอนที่2) ทำให้ผ่านไปขั้นตอนต่อไปไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

ให้ลูกค้าตรวจสอบว่าการกรอกข้อมูลก่อนหน้าครบถ้วนหรือไม่ เช่น กรณีเลือกอาชีพเป็น อื่นๆ และยังไม่ระบุประเภทธุรกิจ เป็นต้น โดยลูกค้าต้องกลับไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน ระบบจึงจะให้ผ่านไปทำขั้นตอนถัดไป

ลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ต้องการเปิดบัญชีอื่น ๆ เพิ่ม ต้องดำเนินการอย่างไร

การเปิดบัญชีเพิ่ม ยังไม่สามารถเปิดด้วยตนเองผ่านออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชี

ลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีกองทุนแบบ E- open account หากต้องการซื้อกองทุนประเภท RMF/SSF กับ บลจ. ต้องทำอย่างไร

ทำตามขั้นตอนการเปิดบัญชี Selling agent ปกติ

ลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีแบบ E- open account หากต้องการมีผู้รับมอบอำนาจต้องดำเนินการอย่างไร

กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการมีผู้รับมอบอำนาจ

หลังจากที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคารเสร็จ ต้องทำอย่างไร?

ต้องทำการกดเข้าแอปพลิเคชั่น Krungsri Capital iFUND อีกครั้งเพื่อทำรายการต่อ

ลูกค้าจะติดตามสถานะการเปิดบัญชีได้อย่างไร

ลูกค้าสามารถเข้ามาที่ Application โดยใช้ Username และ password ที่เคยตั้งไว้ เข้ามาดูสถานะของการเปิดบัญชีของตนเองได้

กรณีที่ลูกค้าส่งยืนยันข้อมูลขอเปิดบัญชีไปแล้ว จะกลับมาแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลจะอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีแล้ว และลูกค้าสามารถติดตามสถานะการเปิดบัญชีได้ผ่าน application หากมี ข้อมูล/เอกสารต้องแก้ไข หรือ ข้อเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดที่ต้องขอให้แก้ไข หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมกับการแจ้งเตือนผ่านทาง Notification ของ แอปพลิเคชั่น (บางกรณี)

คำถามการยืนยันตัวตนผ่าน NDID

ขั้นตอนการสมัครบริการและ ขั้นตอนการใช้บริการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (NDID) ของแต่ละธนาคาร ต้องดำเนินการอย่างไร

เนื่องจากขั้นตอนในการใช้บริการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (NDID) ของแต่ละธนาคารมีความแตกต่างกัน ดูรายละเอียดของแต่ละธนาคาร คลิกที่นี่

ลูกค้าทำ NDID ไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

ลูกค้าต้องดำเนินการให้ครบ 2 ขั้นตอน ดังนี้

 1.ขั้นตอนสมัครบริการ ลูกค้าต้องสมัครบริการ NDID กับธนาคารที่บริษัทรองรับ 6 ธนาคาร ดังนี้ กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงศรี, ไทยพาณิชย์, เกียรตินาคิน, ซีไอเอ็มบีไทย, โดยสามารถดู คู่มือวิธีตรวจสอบว่าสมัคร NDID สำเร็จแล้วหรือไม่

 2. ขั้นตอนการขอใช้บริการยืนยันตัวตน เมื่อลูกค้าสมัคร NDID ในขั้นตอนที่ 1 แล้ว ต้องทำการยืนยันตัวตนผ่าน App e-Open Account (Krungsri Capital iFUND) ตามขั้นตอนในแอปพลิเคชั่นของธนาคารอีกครั้ง คู่มือการเปิดบัญชีออนไลน์ (หน้า14)

 3. ตรวจสอบว่าบัตรประชาชนหมดอายุ หรือเป็นข้อมูลบัตรประชาชนคนละใบกับที่เคยทำ NDID ไว้หรือไม่

การยืนยันตัวตนผ่าน NDID เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.กรุงศรี พัฒนสิน มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ธนาคารที่ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนผ่าน NDID กับธนาคารที่ใช้สำหรับอนุมัติหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ต้องเป็นธนาคารเดียวกันหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารเดียวกัน

การยืนยันตัวตนผ่าน NDID ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

การยืนยันตัวตนผ่าน NDID เป็นบริการของธนาคาร ลูกค้าต้องเตรียมความพร้อมก่อนการใช้บริการ ดังนี้

1. มีบัญชีกับธนาคารที่ต้องการใช้บริการ NDID (คลิกดูชื่อธนาคาร)

2. ลงทะเบียนสมัคร NDID กับธนาคารในข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว (แนะนำ ธ.กรุงเทพ กสิกร กรุงศรีฯ สามารถสมัครได้ใน mobile application ของธนาคาร) (คลิกดูวิธีการสมัคร NDID ของแต่ละธนาคาร)

3. มี Mobile Application ของธนาคารในอุปกรณ์ที่ใช้สมัคร (ศึกษาวิธีการใช้บริการยืนยันตัวตนของแต่ละธนาคาร)

สามารถสมัครบริการ NDID ก่อนการเปิดบัญชีกับ บล.กรุงศรี พัฒนสิน ได้หรือไม่?

ได้ ควรสมัครบริการกับธนาคารให้เรียบร้อยก่อน และเมื่อถึงขั้นตอนการยืนยันตัวตนกับธนาคาร จะได้สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง

หากยืนยันตัวตนผ่านธนาคาใดธนาคารหนึ่งไม่ผ่าน สามารถยืนยันตัวตนผ่านธนาคารอื่นได้หรือไม่?

สามารถทำได้ เช่น ในกรณีที่ยืนยันตัวตนผ่าน ธ.กสิกร ไม่ผ่าน สามารถเปลี่ยนไปยืนยันตัวตนผ่าน ธ.กรุงเทพ ได้

คำถามเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้าน 7-Eleven

การยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

ลูกค้าต้องเตรียมความพร้อมก่อนการใช้บริการ ดังนี้

 1. ดำเนินการสมัครเปิดบัญชีผ่าน Application Krungsri Capital iFUND และเลือกวิธีการยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
 2. หน้าจอ Application จะสร้างและแสดง QR Code เพื่อไปใช้ในการขอยืนยันตัวตน (QR Code สามารถบันทึกรูป QR Code ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ โดยจะมีอายุ 7 วัน)
 3. เตรียมบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด
 4. เตรียมตัวเพื่อถ่ายภาพใบหน้า
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven?

ภายหลังจากที่ท่านเลือกวิธีการยืนยันตัวตนผ่าน “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” และได้รับ QR Code เรียบร้อยแล้ว 
กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ไปร้าน 7-Eleven ที่มีบริการ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส”
 2. ติดต่อพนักงานร้าน 7-Eleven แจ้งความประสงค์ “ขอใช้บริการยืนยันตัวตน เพื่อเปิดบัญชีกับ บล. กรุงศรี พัฒนสิน”
 3. แสดง QR Code ให้กับพนักงานร้าน 7-Eleven โดยสามารถเปิด QR Code ได้จาก    
  1)  Application Krungsri Capital iFUND >> คลิกหัวข้อ “เปิดบัญชีต่อ” >> เข้าสู่ระบบ   หรือ
  2)  ภาพ QR Code ที่ท่านบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของท่าน (QR Code มีอายุ 7 วัน)
 4. อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
 5. เสียบบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่เครื่องรูดบัตร
 6. ถ่ายภาพใบหน้า
 7. เมื่อทำรายการเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะได้รับ “ใบลงทะเบียนยืนยันตัวตน (Slip)”  จากพนักงานร้าน 7-Eleven
สาขา 7-Eleven ที่รองรับการยืนยันตัวตน?

คุณสามารถยืนยันตัวตนที่ร้าน 7-Eleven ได้ทุกสาขาที่มีสัญลักษณ์ Counter service

การยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7- Eleven เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.กรุงศรี พัฒนสิน ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คำถามเกี่ยวกับการสมัคร ATS

วิธีการลงทะเบียนสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ทำอย่างไร?

คู่มือ และช่องทางการสมัคร ATS แต่ละธนาคาร คลิกที่นี่

หมายเลข Reference Code ในการสมัคร ATS

Ref1. หมายเลขบัญชี 6 หลักหากเปิดบัญชีออนไลน์ (ยังไม่มีเลขบัญชี)ใส่ “000000” ***สำหรับธนาคารกรุงเทพ ให้ใส่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือแทน***

Ref2. เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก