การเข้าสู่ระบบ


บริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Overseas Investment)


Overseas Investment หรือ การบริการด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งบริการด้านการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นำเสนอให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มทางเลือกและความหลากหลายและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน รวมทั้งโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า นอกเหนือจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯทำหน้าที่ให้บริการด้านการเป็นตัวแทนนายหน้าในการส่งคำสังซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์คู่ค้าในต่างประเทศ แบบไม่เปิดเผยรายชื่อลูกค้า (Omnibus account) ดังนั้น ชื่อบัญชีที่ฝากหลักทรัพย์ บัญชีชำระราคา และ/หรือ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากการฝากหลักทรัพย์จะอยู่ภายใต้ชื่อบัญชี “บล.กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เพื่อทรัพย์สินของลูกค้า (Krungsri Capital Securities PCL A/C for Client’s Asset)”ทำไมต้อง Krungsri Capital iGlobal


 • KCS หนึ่งในผู้นำบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่ให้บริการทางการเงินครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย เพิ่มทางเลือกในการจัดพอร์ตลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • KCS ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ที่หลากหลาย ในปัจจุบัน บริษัทให้บริการการลงทุนหลักทรัพย์ใน 16 ตลาดหลักทรัพย์ ครอบคลุม 12 ประเทศทั่วโลก
 • เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ ไม่มีวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และไม่มีวงเงินขั้นต่ำในการซื้อขาย (จำนวน board lot ขึ้นกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศ)

ตลาดหลักทรัพย์ที่ให้บริการ


Country Stock Exchange สกุลเงิน สกุลเงินที่ใช้ชำระราคา วันชำระราคา เวลาทำการ
(ตามเวลาประเทศไทย)
การส่งคำสั่งซื้อขาย
ผ่านเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบออนไลน์
Asia Pacific
Japan Tokyo Stock Exchange JPY JPY T+2 7.00-13.00 yes yes
Hong Kong /
China (H-share)
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. HKD HKD T+2 8.30-15.00 yes yes
Singapore Singapore Exchange Ltd. SGD SGD T+2 8.00-16.00 yes yes
South Korea Korea Stock Exchange KRW SGD T+2 7.00-13.30 yes yes
Australia Australian Stock Exchange AUD AUD T+2 7.00-13.00 yes yes
China A Shares Shanghai Stock Exchange RMB SGD T+1 8.30-14.00 yes yes
Shenzhen Stock Exchange RMB SGD T+1 8.30-14.00 yes yes
China (B-Share) Shanghai Stock Exchange USD USD T+3 8.30-14.00 yes yes
Shenzhen Stock Exchange HKD HKD T+3 8.30-14.00 yes yes
Indonesia Indonesia Stock Exchange IDR SGD T+2 9.00-15.00 yes yes
Philippines Philippine Stock Exchange PHP SGD T+2 8.00-14.00 yes yes
Europe
United Kingdom London Stock Exchange GBP GBP T+2 15.00-23.30 yes yes
Germany Frankfurt Stock Exchange EUR EUR T+2 15.00-23.30 yes yes
Xetra Stock Exchange EUR EUR T+2 15.00-23.30 yes yes
North America
United State American Stock Exchange USD USD T+2 21.30-4.00 yes yes
NASDAQ USD USD T+2 yes yes
New York Stock Exchange USD USD T+2 yes yes
Canada Toronto Stock Exchange CAD CAD T+2 21.30-4.00 yes yes

ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ หมายถึง ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ โทร 02 081 2631-2
ซื้อขายออนไลน์ด้วยตนเอง หมายถึง ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบ Krungsri Capital iGlobal

หมายเหตุ
1. เวลาทำการดังกล่าวยังไม่รวมการปรับเวลาจาก Day Light Saving
2. หุ้น China A Shares ซื้อขายผ่านระบบ Hong Kong – Shanghai Connect


ตารางวันหยุดทำการตลาดต่างประเทศTrading หมายถึง สามารถซื้อขายหลักทรัพย์
Settle หมายถึง มีการชำระราคา

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ข้อควรรู้ก่อนการลงทุน


คำถามที่พบบ่อย
1. Krungsri Capital iGlobal คืออะไร
 • Krungsri Capital iGlobal คือ บริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ 24 ชม. จากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์
2. สามารถเทรดในบัญชีเครดิตบาลานซ์หรือบัญชีแคช ได้หรือไม่
 • การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศสามารถทำได้ผ่านทางบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น (วางเงินเต็มจำนวนก่อนการซื้อขาย)
3. วงเงินในการลงทุนมีขั้นต่ำหรือไม่
 • เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ ไม่มีวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และไม่มีวงเงินขั้นต่ำในการซื้อขาย (จำนวน board lot ขึ้นกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศ)
4. ส่งคำสั่งซื้อขายก่อนโอนเงินได้หรือไม่
 • ไม่สามารถทำได้ ลูกค้าต้องโอนเงินเข้าบัญชีเต็มจำนวน ก่อนการซื้อขายอย่างน้อย 1 วันทำการ
5. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ และโอนเงินกลับเข้าประเทศ เป็นอย่างไร
 • การโอนเงินสกุลบาทออกนอกประเทศ มีค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 1,500 บาทต่อครั้งต่อสกุลเงิน
 • การโอนเงินสกุลบาทกลับเข้าประเทศ ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน
6. เงินลงทุนที่อยู่ในบัญชี FI มีดอกเบี้ยหรือไม่
 • เงินฝากในรูปเงินสกุลบาท มีดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทประกาศ
 • เงินฝากในรูปเงินสกุลอื่นๆ ไม่มีดอกเบี้ย
7. นักลงทุนสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ ตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศได้หรือไม่
 • สามารถลงทุนได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นสามัญ และ ETFs เท่านั้น
8. การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีการชำระราคาอย่างไร
 • ส่วนใหญ่เป็น T+2 ขึ้นกับแต่ละประเทศกำหนด
9. นักลงทุนมีเงินสกุลต่างประเทศอยู่แล้ว จะสามารถโอนเงินมาใช้ในการลงทุนได้หรือไม่
 • ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเงินที่โอนเข้ามาในพอร์ตลงทุน ต้องเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น
10. ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • อาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์แต่ละตัว เช่น ค่าธรรมเนียมในการให้บริการจากผู้ออก Depositary Receipts (DR)ประโยชน์ในการลงทุน
 • เพิ่มความหลากหลายในการลงทุน
 • โอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
 • กระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุน
 • โอกาสเป็นเจ้าของบริษัทชั้นนำระดับโลก
 • เปิดประสบการณ์การลงทุนใหม่ๆ
ภาษีที่เกี่ยวข้อง
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีภาษีที่เกี่ยวข้อง บริษัทไม่ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดการคำนวณภาษีของแต่ละประเทศ และ/หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีประกอบการลงทุน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 • ความเสี่ยงด้านภาวะตลาดและความผันผวนของราคา
 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ
 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน ระบบการซื้อขาย
 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา
ข้อควรระวัง
 • การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ไม่สามารถซื้อขายผ่านบัญชีมาร์จิ้น หรือ เครดิตบาลานซ์ได้
 • ไม่สามารถทำรายการ Short Selling ได้


วิธีฝากและถอนเงินผ่านระบบ ATS สำหรับบัญชี Foreign Investment


เอกสารประกอบการเปิดบัญชีลูกค้าปัจจุบัน
 • ลงนามสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด (ในกรณีที่ยังไม่ลงนามในสัญญาดังกล่าว)
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงและการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • ลงนามในเอกสาร W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา
 • ลงนามในแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการมีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีในต่างประเทศ สำหรับลูกค้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Tax Residency)
 • นำส่งเอกสารพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังต่อไปนี้ (ถ้ามี)
  - สำเนาเอกสารแสดงฐานะทางการเงิน (กรณีประสงค์ขยายวงเงิน หรือตามที่บริษัทร้องขอ)
  - ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่ลงนามในสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด)


ลูกค้าใหม่
 • ลงนามในเอกสารคำขอเป็นลูกค้า-ประเภทบุคคลธรรมดา
 • ลงนามสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงและการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • ลงนามเพิ่มเติมในเอกสาร W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา
 • ลงนามเพิ่มเติมในแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการมีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีในต่างประเทศ สำหรับลูกค้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Tax Residency)
 • นำส่งเอกสารพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องดังต่อไปนี้:
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาเอกสารแสดงฐานะทางการเงิน (กรณีขอวงเงินมากกว่า 500,000 บาท หรือตามที่บริษัทร้องขอ)
  - สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝาก ซึ่งแสดงชื่อ-นามสกุล และเลขบัญชีธนาคาร (สำหรับสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ: ATS)
  - ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

* การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีเงินสด (Cash Balance) ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนการส่งคำสั่งซื้อ โดยมีวงเงินเริ่มต้นในการเปิดบัญชีในกรณีที่ไม่ได้ส่งเอกสารแสดงฐานะทางการเงินเพิ่มเติมอยู่ที่ 500,000 บาท (หรือตามที่บริษัทพิจารณา)
* ลูกค้าต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
* กรณีลูกค้าใหม่จะต้องทำการยืนยันตัวตัวตนตามวิธีที่บริษัทกำหนด ก่อนทำการเปิดบัญชี
* ลูกค้านิติบุคคลประสงค์เปิดบัญชี กรุณาติดต่อ Krungsri Capital Securities 02 638 5500

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(Overseas Investment Sales Department)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02 081 2631-2